APLIKACJA DLA PRACOWNIKÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE
DANE OSOBOWE:
 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE: (miejsce pracy, okres zatrudnienia, zajmowane stanowiska)

UKOŃCZONE KURSY:
   

ZAŁĄCZNIK:
Proszę o dołączenie kserokopii: ♦ dowodu osobistego, ♦ świadectwa ukończenia szkoły, ♦ świadectwa z poprzednich miejsc pracy
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o
        ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101 poz.926 ze zm.)